Chlorová chemie

PWS Chlornan sodný

Přípravek je určen k rychlému navýšení koncentrace volného chloru. Předem stanovenou dávku nařeďte pitnou vodou a tento roztok vlijte do bazénu. Po uplynutí cca 3 až 6 hodin ověřte, zda je hodnota pH a koncentrace volného chloru na požadovaných hodnotách. Dále je nutné zajistit, aby koncentrace chloru byla udržována mezi 0,3 - 0,6 mg/l. V případě, že je koncentrace chloru nízká, je nutno dávku zvýšit. Koncentrace chloru při prvním napuštění se doporučuje až cca 1 - 1,3 mg/l, pak je nutné vyčkat nebo snížit koncentraci volného chloru pomocí přípravku CHLOR STOP na hodnotu v intervalu 0,3 - 0,6 mg/l.

Balení: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 15 l; 20 l; 50 l;

 

Základní dávka přípravku:

50 - 100 g na 10 m3 bazénové vody

Udržovací dávka:

80 - 100 ml na 10 m3 1 krát za 3 - 6 dní

Barva přípravku:

Nažloutlý

Skupenství:

Roztok

Hlavní účinná složka/ky:

Chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 13 - 18 %