pH plus

PWS pH plus granulovaný

Přípravek je určen ke zvýšení hodnoty pH. Předem stanovenou dávku přípravku rozpusťte v pitné vodě a tento roztok vlijte do bazénu. Po uplynutí cca 12 - 24 hodin hodnotu pH ověřte, pokud hodnota pH není v požadovaném intervalu, postup opakujte.

Základní dávka přípravku:

80 - 100 g na 10 m3 bazénové vody zvýší hodnotu pH o cca 0,2

Dávku lze stanovit s využitím Alkalita testru

Barva přípravku:

Bíl

Skupenství:

Pevné/Granulá

Hlavní účinná složka/ky:

Uhličitan sodný > 98 %

PWS pH plus max 8,5

Přípravek je určen ke zvýšení hodnoty pH. Předem stanovenou dávku přípravku rozpusťte v pitné vodě a tento roztok vlijte do bazénu. Po uplynutí cca 12 - 24 hodin hodnotu pH ověřte, pokud hodnota pH není v požadovaném intervalu, postup opakujte.

Základní dávka přípravku:

100 - 120 g na 10 m3 bazénové vody změní hodnotu pH o cca 0,2

Dávku lze stanovit s využitím Alkalita testru

Barva přípravku:

Bíl

Skupenství:

Pevné/Prášek

Hlavní účinná složka/ky:

Hydrogenuhličitan sodný >98% 

PWS pH plus koncentrovaný

Přípravek je určen ke zvýšení hodnoty pH. Předem stanovenou dávku nařeďte pitnou vodou a tento roztok vlijte do bazénu. Po uplynutí cca 12 - 24 hodin hodnotu pH ověřte, pokud hodnota pH není v požadovaném intervalu, postup opakujte.

Balení: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 15 l; 20 l; 50 l;

Základní dávka přípravku:

20-30 ml na 10 m3 bazénové vody zvětší pH o cca 0,2

Dávku lze stanovit s využitím Alkalita testru

Barva přípravku:

Bezbarv

Skupenství:

Roztok

Hlavní účinná složka/ky:

Hydroxid sodný 25 - 33 %