Co je dobré vědět

Rozsah běžné údržby:

Pro udržení čistoty bazénové vody v průběhu celé sezony lze využít přípravky na bázi chloru (tablety či kapalné přípravky). Hodnotu aktivního chloru je vhodné udržovat v intervalu 0,3-0,6 mg/l a průběžně kontrolovat hodnotu pH tak, aby se pohybovala v rozmezí 6,8 až 7,2 (po každé výraznější úpravě bazénové vody je vhodné hodnotu pH zkontrolovat, v případě otevřených bazénů je vhodné kontrolu provádět v intervalu jedenkráte za 14 až 21 dní, při nedodržení hodnoty pH stoupají dávky činidel pro udržení koncentrace chloru a přípravky neúčinkují vždy zcela správně).

Proč je nutné udržovat optimální hodnotu pH bazénové vody?

Hodnota pH je velmi důležitá pro správné účinkování jak chlorových přípravků, tak i kyslíkových přípravků, nedodržením optimální hodnoty pH stoupají dávky chemikálií a v některých případech není možné docílit průzračné bazénové vody. Další výhodou je, že lze bez obav v tomto rozmezí využívat i další škálu přípravků, aniž by došlo k nepředpokládaným výsledkům. Díky testru ALKALITY je možné hodnotu pH nastavit velice rychle bez zbytečných střídavých přídavků z řady pH PLUS, nebo MÍNUS.