Přechod na bezchlorové přípravky

Výhody využití přípravků na bázi kyslíku, pro údržbu bazénové vody:

  • Přípravky na bázi kyslíku jsou vhodnější pro uživatele s citlivější pokožkou.
  • Nejsou senzoricky postřehnutelné.
  • Jsou minimalizovány problémy s údržbou.
  • Vysoká odolnost proti předávkování.

Přechod na kyslíkaté přípravky:

Nejprve je vhodné odstranit veškerý aktivní chlor z bazénové vody, a to pomocí přípravku CHLOR STOP, tento přípravek se nejlépe aplikuje s pomocí testru, kterým se stanoví obsah chloru ve vodě, a poté vypočteme dávku takovou, abychom odstranili veškerý aktivní chlor, díky tomu se vyhneme případným bouřlivým reakcím, při nichž by docházelo k uvolnění plynů.

Po odstranění chloru je možné již nadávkovat prvotní dávku kyslíkového přípravku a dále poté aplikovat udržovací dávky kyslíkových přípravků.

 

Případné problémy s bazénovou vodou jsou rovněž řešeny obdobně jako u chlorových přípravků, avšak je nutné pro konečnou údržbu využít kyslíkové přípravky, případné problémy bývají méně časté u kyslíkových přípravků nežli u chlorových přípravků.