Řešení problémů s kvalitou bazénové vody

 

Tyto problémy se řeší stejně jako při využití přípravků na bázi chloru nebo kyslíku či jiných udržovacích přípravků.

Nejprve je nutné rozlišit, zda‑li se jedná o zákal, který vznikl vysokou úživností vody vlivem nárůstu řas a řady dalších mikroorganizmů, nebo je tvořen  anorganickými sraženinami. Rozdíl u těchto dvou možností je relativně snadno rozpoznatelný, neboť anorganický zákal je zpravidla v celém sloupci bazénové vody a až po čase zvolna sedimentuje. Oproti tomu problémy s vysokou úživností bazénové vody se projevují tvorbou shluků větších částic, které nesedimentují, velmi často se jedná o kolonie řas, případně dalších mikroorganizmů, které jsou většinou velice snadno rozpoznatelné díky zelenému zbarvení. V některých případech může dojít i k tvorbě povlaků na stěnách bazénu.

Oba zmíněné problémy je nutné řešit odlišnými způsoby:

1)      Zákal anorganického původu

Tento problém je dán určitou nerovnováhou bazénové vody nebo vysokým využitím bazénu.

V tomto případě je možné problém odstranit pomocí některého z vločkovačů (méně vhodný je VLOČKOVAČ BLUE SUPER). Pomocí vločkovače velmi snadno veškerý zákal spojíte v kompaktní vločky, které lze ještě spojit do větších celků pomocí SHLUKOVAČE. Po aplikaci SHLUKOVAČE je nutné veškerý kal z bazénu efektivně odstranit pomocí filtrace, a to dvěma způsoby, buď dlouhodobou cirkulací přes filtr, tato varianta úpravy může trvat velmi dlouho zejména v případě, že je filtr nesprávně dimenzován. Druhou možností je vyčkat, nežli se veškerý kal usadí na dně a poté jej odsát ze dna přes filtr nebo jej přímo vypustit, případně lze využít automatického vysavače.

Rovněž zde platí, že je nutné po ukončení úpravy vyprat filtrační zařízení, aby nedošlo ke zpětnému návratu tohoto problému. Během úpravy je vhodné kontrolovat hodnotu pH.

 

2)      Zákal tvořený koloniemi řas

Tento problém je způsoben vysokou úživností vody a v některých případech zanedbáním pravidelných dávek udržovacích činidel.

V tomto případě je řešení velice jednoduché, je nutné použít některý z řady vločkovačů, nejvhodnějším vločkovacím přípravkem pro tento druh problému je VLOČKOVAČ BLUE SUPER nebo VLOČKOVAČ BLUE GRANULOVANÝ, tyto vločkovače byly speciálně navrženy pro tyto problémy, díky nim je možné v relativně krátké době bazénovou vodu vyčistit a vrátit tak vodě její původní průzračnost. Zpravidla je nutné tyto VLOČKOVAČE nechat 6 až 10 hodin působit, aby došlo k dostatečnému sbalení částic. Pokud se po této době neobjeví sedimentující částice, je možné proces urychlit přidáním některého z řady kapalných vločkovačů s následným využitím SHLUKOVAČE, který celý proces sedimentace výrazně urychlí. Následně je nutné zákal odstranit, ať již pomocí filtru nebo vypuštěním části vody.

Zde platí, že je nutné po ukončení úpravy vyprat filtrační zařízení, aby nedošlo ke zpětnému návratu tohoto problému.