Studniční zdroje

Postup úpravy pro přípravky na bázi chloru:

(lokální zdroje vody např. studny a prameny použité pro napuštění bazénu)

Nejprve je nutné do vody nadávkovat Chlor Shock, ať již kapalný nebo pevný, po aplikaci přípravku by se hladina aktivního chloru měla pohybovat nad 2 mg/l, tuto hodnotu je vhodné po několika hodinách působení ověřit testrem.

Pokud se v bazénové vodě neobjeví zákal, je možné po 6 až 8 hodinách snížit koncentraci chloru přípravkem CHLOR STOP na hodnotu 0,3 až 0,6 mg/l a po upravení pH na hodnotu 6,8 až 7,2 je možné bazén volně využívat a přejít na ustálený provoz.

Pokud se objeví zákal, je nutné ve většině případů dávku CHLOR SHOCKU zvýšit a provést následující úpravu bazénové vody. Tato úprava spočívá ve využití základních úpravárenských postupů, kdy je vzniklý zákal pomocí vhodných činidel shlukován tak, aby jej bylo možné pomocí filtračního zařízení či vysavače odstranit z bazénové vody.

Proces čištění bazénové vody probíhá následovně:

Nejprve je nutné nadávkovat a rozmíchat do celého objemu vody v bazénu VLOČKOVAČ, zde je možné vybrat z velmi široké řady produktů, ať již kapalných nebo pevných (při aplikaci těchto přípravků je nutné zkontrolovat hodnotu pH). Pevné přípravky jsou méně vhodné pro domácí užití – je nutné je nejprve dokonale rozpustit. Po rozmíchání přípravku se pozvolna začnou vytvářet vločky, které jen pomalu sedimentují a obtížně se zachytávají na filtru, proto je vhodné přidat přípravek s názvem SHLUKOVAČ, který proces koagulace a následné separace výrazně urychlí a zbaví bazénovou vodu i běžně neodstranitelných mikrovloček. Po aplikaci SHLUKOVAČE je nutné veškerý kal z bazénu odstranit pomocí filtrace, a to dvěma způsoby. Buď dlouhodobou cirkulací přes filtr, tato varianta úpravy může trvat velmi dlouho, zejména pokud je filtr poddimenzován. Druhou možností je vyčkat, až se veškerý kal usadí na dně, a poté jej odsát ze dna vysavačem přes filtr, případně jej přímo vypustit, nebo využít automatický vysavač.

V případě, že je použit filtr pro odstranění zákalu, je zcela nezbytné, aby byl filtr nakonec vyprán, pokud filtrační zařízení nebude vyčištěno, hrozí riziko, že dojde k návratu veškerého odstraněného zákalu zpět do bazénu během jeho užívání. Jestliže již k tomuto dojde a zákal se navrátí zpět do bazénu, je nutné celou úpravu zopakovat s tím, že je nutné zvýšit úměrně dávky činidel, v některých případech i mimo doporučené dávky, toto se týká zejména SHLUKOVAČE, u něhož je zpravidla nutné dávku zvýšit na 1,5 až dvojnásobek původní dávky. V případě, že filtr nelze dokonale vyprat, je vhodné využít ČISTIČ FILTRŮ, pokud přípravek nevyčistí filtrační náplň, je nutné tuto náplň vyměnit za novou (zrnitost filtrační náplně volte dle pokynů výrobce nebo dodavatele filtru).

Po vyčištění bazénové vody je nutné udělat poslední úpravu, a to upravit hodnotu pH na hodnotu 6,8 až 7,2, tuto úpravu je možné provést buď klasicky náhodnou volbou dávek, nebo pomocí testru ALKALITA, díky tomuto testru je možné poměrně přesně stanovit dávku přípravku pH PLUS nebo MÍNUS.

POZOR, testr ALKALITY pracuje správně pouze s naší řadou přípravků a není možné jej kombinovat s jinými přípravky na úpravu hodnoty pH.

V případě, že nedojde k vytvoření vloček po přidání VLOČKOVAČE, je nutné provést dva zásahy:

  1. Zkontrolovat hodnotu pH, která je nesmírně důležitá pro správnou funkci přípravků – v případě, že je pH mimo funkční hodnotu vločkovače, je nutné jej upravit pomocí přípravků z řady pH PLUS nebo pH MÍNUS.

  2. Nebyla správně odhadnuta dávka přípravku a je nutné jej přidat. V případě, že ani po aplikaci maximální dávky nedojde k vytvoření zákalu, nás prosím kontaktujte, neboť se jedná o velmi specifický případ, který není možné bez doplňujících údajů snadno správně diagnostikovat.