Postup úpravy pro bezchlorový provoz bazénu

Výhody využití přípravků na bázi kyslíku, pro údržbu bazénové vody:

  • Přípravky na bázi kyslíku jsou vhodnější pro uživatele s citlivější pokožkou.
  • Nejsou senzoricky postřehnutelné.
  • Jsou minimalizovány problémy s údržbou.
  • Vysoká odolnost proti předávkování.

Úprava bazénové vody pomocí kyslíkových přípravků:

Nejprve je nutné využít přípravek s názvem AKTIVNÍ KYSLÍK, kterým je nutné nastartovat proces čištění bazénové vody. V případě, že se objeví zákal, je vhodné dávku zvýšit tak, aby čištění bazénové vody bylo dostatečně razantní, nicméně tato počáteční dávka by neměla překročit dvojnásobek dávky uvedené na obale jako počáteční dávka (na obale je uvedená počáteční dávka pro zabezpečenou vodu). Důležitá je dokonalá homogenizace dávky přípravku v objemu bazénové vody. Po aplikaci této dávky je možné již postupovat jako v případě využití chlorových přípravků, jediným rozdílem na konci celého procesu je, že je vhodné přidat KYSLÍKOVÝ AKTIVÁTOR, a to jak při využití kapalných, tak i pevných přípravků.

Proces čištění bazénové vody probíhá následovně:

Nejprve je nutné nadávkovat a rozmíchat do celého objemu VLOČKOVAČ, zde je možné vybrat z velmi široké řady produktů, ať již kapalných nebo pevných (při aplikaci těchto přípravků je nutné zkontrolovat hodnotu pH). Pevné přípravky jsou méně vhodné pro domácí užití - je nutné je nejprve dokonale rozpustit. Až poté nadávkovat do bazénu po rozmíchání přípravku se pozvolna začnou vytvářet vločky, které jen zvolna sedimentují a obtížně se zachytávají na filtru, proto je vhodné přidat přípravek s názvem SHLUKOVAČ, který proces výrazně urychlí a zbaví bazénovou vodu i běžně neodstranitelných mikrovloček. Po aplikaci SHLUKOVAČE je nutné veškerý kal z bazénu odstranit pomocí filtrace, a to dvěma způsoby, buď dlouhodobou cirkulací přes filtr, tato varianta úpravy může trvat velmi dlouho zejména v případě, že je filtr poddimenzován. Druhou možností je vyčkat, nežli se veškerý kal usadí na dně, a poté jej odsát ze dna pomocí vysavače napojeného na filtr, případně jej přímo vypustit, dále je možné využít automatický vysavač pro odstranění usazeného kalu.

V případě, že je použit filtr pro odstranění zákalu, je zcela nezbytné, aby byl filtr nakonec vyprán. V případě, že filtrační zařízení nebude vyčištěno, hrozí riziko, že dojde k návratu veškerého odstraněného zákalu zpět do bazénu během jeho užívání. Pokud již k tomuto dojde a zákal se vrátí zpět do bazénu, je nutné celou úpravu zopakovat s tím, že je nutné zvýšit úměrně dávky činidel, v některých případech i mimo doporučené dávky, toto se týká zejména SHLUKOVAČE, u něhož je zpravidla nutné dávku zvýšit na 1,5 až dvojnásobek původní dávky. V případě, že filtr nelze dokonale vyprat, je vhodné využít ČISTIČ FILTRŮ, pokud přípravek nevyčistí filtrační náplň, je nutné tuto náplň vyměnit za novou (zrnitost filtrační náplně volte dle pokynů výrobce nebo dodavatele filtru).

Po vyčištění bazénové vody je nutné udělat poslední úpravu, a to upravit hodnotu pH na hodnotu 6,8 až 7,2, tuto úpravu je možné provést buď klasicky náhodnou volbou dávek, nebo pomocí testru ALKALITA, díky tomuto testru je možné poměrně přesně stanovit dávku přípravku pH PLUS nebo MÍNUS.

POZOR, testr ALKALITY pracuje správně pouze s naší řadou přípravků (Professional Water System) a není možné jej kombinovat s jinými přípravky na úpravu hodnoty pH.

Hodnota aktivního kyslíku by se měla pohybovat v intervalu 8 až 15 mg/l, v případě vyšších koncentrací není zpravidla nutné tyto koncentrace snižovat, pouze vyčkat, než dojde k poklesu koncentrace kyslíku a až poté pokračovat v dávkování.

Řešení možných problémů s bazénovou vodou:

Případné problémy s bazénovou vodou jsou rovněž řešeny obdobně jako u chlorových přípravků, avšak je nutné pro konečnou údržbu využít kyslíkové přípravky, případné problémy bývají méně časté u kyslíkových přípravků nežli u chlorových přípravků viz Sezóní problémy.