Čištiče

PWS Nové Savo

Přípravek je určen k očistě předmětů v domácnosti, úpravě vody a úpravě vod bazénových dále pak k očistě bazénového příslušenství případně dalších věcí a zařízení běžné potřeby. Balení o větších objemech je mimořádně vhodné pro sanační práce např. povodně a jiné.

100 ml na 10 m3 úprava studniční vody

100 ml na 1 l vody pro čištění v domácnostech

500 ml na 10 m3 bazénová voda - startovací dávka

Balení: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 15 l; 20 l; 50 l;

 

Základní dávka přípravku:

100 ml na 1 l vody pro čištění v domácnostech

Barva přípravku:

Nažloutlý

Skupenství:

Kapalný/Roztok

PWS Základní čistič

Tento přípravek slouží k odstranění úsad ze stěn bazénu nebo z přilehlých povrchů. Nepoškozuje plasty a některé kovy či keramiku. Přípravek se nanáší po naředění houbičkou na čištěný povrch. Následně je nutné povrch očistit proudem vody.

Balení: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 15 l; 20 l; 50 l;

Základní dávka přípravku:

Před použitím přípravek nařeďte 1:10 (tj. 1 l přípravku do 10 l vody)

Barva přípravku:

Bezbarvý

Skupenství:

Kapalný/Roztok

 

PWS Čistič potrubí

Tento přípravek je určen k čištění odpadního potrubí a slouží především k odstranění šlemů, tuků a organických nárostů. Přípravek se aplikuje do odpadního potrubí a po 15 minutách až 2 hodinách se odpadní potrubí propláchne proudem tekoucí vody. Při použití tohoto přípravku nepoužívejte například zvon - hrozí riziko, že přípravek vyteče zpět a může tedy dojít k poleptání. Přípravku odolávají plastové a keramické materiály. Jedná se o vysoce alkalický čistič.

Balení: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 15 l; 20 l; 50 l;

Základní dávka přípravku:

Neředěný nebo zředěný až 1:2, tj. 1 díl přípravku 2 díly vody

Barva přípravku:

Bezbarvý

Skupenství:

Kapalný/Roztok

 

PWS Čistič filtrů

Přípravek slouží k vyčištění filtru. Prodlužuje životnost filtrační náplně a výrazným způsobem omezuje tlakové ztráty na filtru. Přípravek odstraňuje široké spektrum nečistot. Aplikaci přípravku provádějte tak, aby prací roztoky odcházely přímo do odpadu a nedošlo tak ke znečištění bazénové vody. Přípravek je kyselý, lze využít na běžně dodávané pískové filtry z nerezu, plastu a epoxidu. V případě kovových filtrů je nutné zvážit jejich odolnost.

Přípravek se neředí, pouze se přidá k prací vodě.

Balení: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 15 l; 20 l; 50 l;

Základní dávka přípravku:

Přiměřená dávka, tj. cca 1-5 l na 100 l filtrační náplně

Barva přípravku:

Bezbarvý

Skupenství:

Kapalný/Roztok

 

PWS Čistič plus

Tento přípravek slouží k odstranění úsad ze stěn bazénu nebo z přilehlých povrchů. Nepoškozuje plasty a některé kovy či keramiku. Přípravek se nanáší po naředění houbičkou na čištěný povrch. Následně je nutné povrch očistit proudem vody.

Balení: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 15 l; 20 l; 50 l;

Základní dávka přípravku:

Před použitím přípravek nařeďte 1:10 (tj. 1 l přípravku do 10 l vody)

Barva přípravku:

Bezbarvý

Skupenství:

Kapalný/Roztok

 

PWS Čistič super A

Tento přípravek obsahuje kyseliny a tenzidy, které významným způsobem prohlubují čistící efekt. V případě velkého znečištění čištěné plochy se doporučuje využít koncentrovanější přípravek, který se nanese houbičkou nebo tkaninou na čištěný povrch. Po odstranění nečistot je nutné čistý povrch důkladně opláchnout proudem vody. Při používání přípravku dbejte zvýšené opatrnosti a používejte ochranné pomůcky. Přípravek je určen na plasty, keramiku a některé korozně odolné kovy, vždy postupujte v souladu s návodem k čištění čištěného předmětu.

Balení: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 15 l; 20 l; 50 l;

 

Základní dávka přípravku:

Ředění přípravku se doporučuje 1:2 až 1:40 v závislosti na znečištění

Barva přípravku:

Bezbarvý

Skupenství:

Kapalný/Roztok

PWS Alkalický čistič

Tento alkalický přípravek je určen především pro odstraňování mastných nečistot. Nelze jej využít pro odstraňování vodního kamene, k tomuto účelu je zapotřebí využít kyselých přípravků. Přípravek je vysoce koncentrovaný a je doporučeno využívat ochranné pomůcky, např. rukavice a další.

Balení: 1 l; 2 l; 3 l; 5 l; 15 l; 20 l; 50 l;

Základní dávka přípravku:

Ředění přípravku se doporučuje 1:2 až 1:40 v závislosti na znečištění

Barva přípravku:

Bezbarvý

Skupenství:

Kapalný/Roztok