Úprava pH

Přípravky označované jako pH plus či pH mínus slouží k udržení optimální hodnoty pH bazénové vody. Hodnotu pH je nutné držet v poměrně úzkém intervalu 6,8 - 7,2. Toto rozmezí hodnot pH zajišťuje stabilitu a maximální účinnost chloru a chloračních činidel což se kladně projevuje na spotřebě chloračního činidla. Hodnota pH patří mezi základní ukazatele a v případě jejího nedodržení jsou následné snahy o udržení čiré a průzračné bazénové vody marné nebo účinnost takovýchto opatření není optimální.